Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Obiegły

Blazon

Na tarczy ciętej w pas linią falistą, w polu zielonym, trzy, rzędem w pas biegnące złoto odziane nogi. W polu niebieskim złota ryba uzbrojona zębami, z wygiętym ku górze ogonem. Klejnot. Wyrastający srebrny poler, owinięty dwiema złotymi linami cumowniczymi o potrójnym splocie, opadającymi na boki i rozwarstwiającymi się symetrycznie po obu stronach tarczy na liczne sznury i sznurki. Na polerze złożona złota wspięta mrówka trzymająca w przednich odnóżach srebrną otwartą książkę. Labry. Prawe: zielone podbite złotem. Lewe: niebieskie podbite złotem. Poniżej na wstędze dewiza: PES PEDEM, AT FRATER FRATREM FULCIT.

Genealogia

Najstarszym znanym udokumentowanym przodkiem jest Paweł Obara i jego żona Antonina z miejscowości Krzyżka (woj. świętokrzyskie). Z tego związku przychodzi na świat czworo dzieci, a mianowicie: Tadeusz Obara ur. 1912 – kolejarz, mieszkał cały czas na Krzyżce z żoną Katarzyną, jego dzieci: Andrzej Obara, najstarszy syn, kolejarz, mieszka w Zagnańsku (woj. świętokrzyskie), Ludwik Obara, był policjantem, mieszkał w Kielcach, będąc na emeryturze, wrócił na Krzyżkę, Jan Obara, był artystą ludowym (wyroby z drewna),Teodozja Obara, pracowała i pracuje na roli; Helena Obara (Szpytak), ur. 1911 – pracowała na roli, mieszkała na Krzyżce, pod koniec życia w Kielcach z synem, Henrykiem; Krystyna Obara (Kowalska), najmłodsza z rodzeństwa, mieszkała w Jastrowiu (woj. koszalińskie), nie pracowała zawodowo, wychowała 8 dzieci: Sylwester Kowalski, był marynarzem, mieszkał w Jastrowiu, Antoni Kowalski zamieszkał w Pile (woj. koszalińskie), pracował w zaopatrzeniu, obecnie na emeryturze, Jan Kowalski (brat bliźniak Antoniego), pracował w zakładzie przemysłowym w Koszalinie. Lucyna Kowalska, najstarsza córka, krawcowa, pracowała w Zakładzie dla Ociemniałych dzieci w Laskach pod Warszawą, tam najstarsza córka, krawcowa, pracowała w Zakładzie dla Ociemniałych dzieci w Laskach pod Warszawą, tam mieszka z rodziną. Halina Kowalska, technik rolnictwa, pracowała w gospodarstwie rolnym, mieszka z rodziną w Jastrowiu. Kazimiera Kowalska, pracowała w biurze. Tadeusz Kowalski, tokarz, pracował w Zakładzie Samochodowym w Jastrowiu. Renata Kowalska, najmłodsza córka, mieszka w Jastrowiu. Czwartym dzieckiem Pawła Obary był Józef Obara, ur. 1914 we wsi Krzyżka (5 km od Suchedniowa), pracował w Zakładach Metalowych w Skarżysku-Kamiennej, ożeniony z Emilią Obara z Wątrobińskich, urodzoną w 1924. Doczekali się jednej córki i trzech synów, a mianowicie: Bożena Obara (Majerska), nauczycielka, mieszka w Suchedniowie (woj. świętokrzyskie). Wiesław Obara, muzyk zawodowy, wiolonczelista, obecnie od ponad 20 lat mieszka i gra w orkiestrze Uniwersyteckiej w Guanahuato (Meksyk), dzieci: Mateusz Obara, elektronik, Małgorzata Obara, dietetyczka. Stanisław Obara, leśnik, mieszka i pracuje w Warszawie, dzieci: Dorota Obara, wykształcenie wyższe techniczne (matematyka stosowana), pracuje w firmie, zamężna, mąż Andrzej. Kontynuatorem rodu w linii wrocławskiej jest Jerzy Obara, fundator herbu własnego Obara, pracownik naukowy, polonista. Ze związku z Danutą Obara z Adamczewskich doczekał się potomka w osobie syna Zbigniewa Obara, z wykształcenia germanisty, który zawarł związek małżeński z Malwiną Rutyną. Najmłodszym kontynuatorem rodu jest urodzony dnia 13. marca 2009 roku ich syn, męski potomek, Stanisław Mieszko Obara.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji i rejestracji tego znaku herbowego, dokonał Roku Pańskiego 2022 Pan Marcin Obiegły pochodzący z Gdyni, dla siebie i swojej rodziny. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, męscy i żęńscy, oraz osoby wymienione w aneksie rejestracji, tak długo jak stosować będą nazwisko Obiegły.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Obiegły, został zarejestrowany pod numerem 271022 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry. Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 29 październik 2022.

Za zgodność genealogiczną i heraldyczną, komisja heraldyczna Norbert Wacławczyk. Projekt i sprawdzenie na jednorazowość, heraldyk Paweł Szymon Towpik .

Autor

Koncepcja - Paweł Szymon Towpik, wykonanie - Kamil Wójcikowski.