Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Mikucionis

Blazon

W zielonym, sękaty, krzyż łaciński, z którego z lewej dolnej strony, wyrasta uliściona, złota łodyga, wspinająca się w górę, przechodząca na powrót, wokól górnej części krzyża na prawą stronę, do jej pozycji wyjsciowej, Klejnot – dwa zielone rozpostarte skrzydła, na których złożono, taki sam krzyż jak w tarczy. Labry – zielone, podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Komisja heraldyczna roli herbowej Nova Heroldia pod przewodnictwem heraldyka Norberta Waclawczyka na posiedzeniu w dniu 20 stycznia roku 2019, po przedstawieniu kopii dokumentów fundacji herbu Mikucionis, podjęła decyzję o zarejestrowaniu herbu i wciągnięciu go do rejestru herbarza tejże roli herbowej dzałającej przy stowarzyszeniu Polska Wspólnota Heraldyczna w Jeleniej Górze. Wnioskodawca, Pan Ugnius Mikucionis, urodzony w Kownie dnia 12 września 1977 roku, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego na Litwie, którego rodzicami są Stanislovas Algirdas Mikucionis (1944-1995), oraz Daina Bernadeta Mikucioniene z domu Vizgirdow (1945-2002). wyraził chęć zamieszczenia swojego herbu w naszej roli herbowej. Dokumety potwierdzające fundację i rejestrację herbu Mikucionis, w postaci kopii certyfikatów rejestracji w Ukrainian Heraldry Society nr. 648, w roli herbowej, Cronista de Armas de Castilla y Leon z dnia 13 grudnia 2017 roku nr. 45/2017, oraz rejestrze Department of Arts and Culture Bureau of Heraldry (h4/3/4/1042) Afryka Południowa.

Autor

Autorem projektu herbu jest heraldyk Arvydas Kazdailis, wersja do rejestracji heraldyk Ljubodrag Grujic.