Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Steifer

Blazon

Tarcza cięta w piony szachowe, 3 i 2, w pas, srebrno czerwona. W klejnocie głowa setera irlandzkiego czerwona, z obrożą srebrną i srebrną różą na szyi. Labry czerwone podbite srebrem. Poniżej tarczy dewiza SEI STEIFF!

Genealogia

Według rodzinnego podania nazwisko Steifer zostało nadane polskiemu żołnierzowi komputu litewskiego, Różyckiemu herbu Poraj po wcieleniu do austriackiego wojska w okresie rozbiorów Polski. Wiele wskazuje na to, że to tylko legenda, a rodzina przybyła do Polski z Palatynatu Bawarskiego, ok. 1783 r. w ramach kolonizacji józefińskich terenów Galicji. W Niemczech nazwisko Steifer pojawia się najwcześniej początku XVI w. w Wirtembergii, później we Frankoni i Palatynacie Bawarskim. W końcu XVIII w. nazwisko pojawia się także w austriackiej Styrii, a na pocz. XIX w. w Galicji. Najstarszym udokumentowanym przodkiem jest Franciszek Steifer, żołnierz austriackiej straży granicznej, żonaty z Anną Trummer (Stromer?), zmarli oboje we Lwowie ok. 1817, pozostawiając dwóch synów. Młodszy syn Franciszek Salezy Steifer, ur. 1813 we Lwowie, oficjalista w majątku pana Szczepańskiego w Czajkowicach, powiat Rudki, ożenił się z Rozalią Tymkiewicz – Czajkowską herbu Dębno, córką byłego unickiego proboszcza czajkowickiej parafii. Pozostawili czterech synów, z których najmłodszy Tomasz Adam Steifer, ur. 1860 w Czajkowicach, oficjalista w majątku księcia Stirbeya na Wołoszczyźnie, ożenił się z Bronisławą Emilią Makan, córką Jana Makana, lwowskiego przedsiębiorcy, cieśli, marszałka Towarzystwa Kurkowego i obywatela miasta Lwowa. Z tego związku pozostały cztery córki i syn Marian Jan. Marian Jan Steifer ur. 1889, we Wsi Wołoskiej, powiat Dolina, doktor praw, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, wybitny szachista i piłkarz, jeden z twórców polskiego futbolu, ożeniony z Heleną Marią Jaworską herbu Sas. Z tego związku pozostało dwóch synów i córka. Starszy syn, por. MW Jerzy Steifer, harcmistrz RP, ur. 1919, poległ w bitwie pod Kockiem 5 X 1939, córka Helena Kazimiera, ur. 1920, wyszła za prof. Stanisława Grzybińskiego, najmłodszy syn Mieczysław, ur. 1926, inżynier architekt, podchorąży AK, ożeniony z Marią Teresą Borowik, córką Władysława Borowika, majora artylerii WP. Z tego związku pozostało dwóch synów starszy Tomasz Steifer, historyk i artysta plastyk, ur. 1955, ożeniony z Katarzyną z Wójcickich herbu Rawicz, z którego związku jest syn Jan Jerzy ur. w 1989, oraz młodszy Wojciech Jerzy, inżynier architekt i artysta plastyk, ur. 1957, ożeniony z Ewą z Jankowskich, doktorem biologii, z którego związku jest syn Tomasz Maria, ur. w 1989.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku rodowego rodziny Steifer dokonano dnia 05 grudnia Roku Pańskiego 2010 na wniosek pana Tomasza Steifer. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że dnia 05 grudnia Roku Pańskiego 2010 herb własny rodziny Steifer został zarejestrowany pod numerem 051210 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego jest obok fundatora i jego żony, potomkowie w linii męskiej w tym syn Jan Jerzy oraz brat Wojciech Jerzy, z synem Tomaszem Marią, ich małżonki oraz dalsi potomkowie obojga płci, jeśli będą się posługiwać nazwiskiem Steifer, lub innym nazwiskiem z członem Steifer.

Autor

Tomasz Steifer.