Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Dydyk

Blazon

Na niebieskiej tarczy herbowej, trzy złote, połączone ze sobą duże litery D, łukami na zewnątąrz, tworząc w ten sposób trójkąt równoboczny, w którym złote serce jest złożone. Klejnot, ten sam powtórzony symbol. Labry w barwach niebiesko-złotych.

Genealogia

Jak podaje fundator herbu najstarsza wzmianka o przodkach tego rodu pochodząca z roku 1602, dotyczy niejakiego Barabasza Dydka, dzierżawcy wsi Łapszewo województwo krakowskie, spowinowaconego z domem Domamiroczowskich herbu własnego. Potomkiem wspomnianego protoplasty rodu Dydyk jest fundator herbu Artur Dydyk i jego synowie Arnold i Marko Dydykowie.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu dokonano w lipcu roku 2002. Rejestracji w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia pod numerem 170606 dokonano na wniosek Artura Dydyka. Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od fundatora herbu.

Autor

Brak danych