Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Pazikas

Blazon

Czerwono niebieska tarcza, dzielona obniżonym, srebrnym falowanym pasem, ponad którym trzy (1, 2) srebrne, okrągłe, blankowane wieże obronne, czarno fugowane, o otworach czarnych w kształcie krzyża ponad czeluścią czarnej bramy o złotej kracie. Labry w postaci czerwonej płachty podbitej srebrem. Klejnot, ręka zbrojna trzymająca srebrny miecz do cięcia.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku rodowego rodziny Pazikas dokonano dnia 27 lutego roku Pańskiego 2012 w rejestrze roli herbowej Szwedzkiego Towarzystwa Heraldycznego pod numerem SV 162. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że dnia 19 czerwca Roku Pańskiego 2012 herb ten został ponownie zarejestrowany pod numerem 190612 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej na wniosek Eduardo Pazikas. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są wszyscy potomkowie w linii męskiej pochodzący od fundatora herbu Eduardo Pazikas oraz żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Pazikas.

Autor

Brak danych