Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Dobosz

Blazon

Tarcza herbowa dzielona krzyżem w skos o barwach niebiesko-srebrnych. W 1, w niebieskim, srebrny symbol paragrafu, w 2, 3, czerwony symbol paragrafu na srebrnych polach. W 4, na niebieskim, srebrna pięcioramienna gwiazda. Klejnot: z czerwono-srebrno-niebieskiej nałęczki, wznoszą się czerwone płomienie z których wyrasta orzeł srebrny w złotej koronie, trzymający w dziobie niebieski krzyż (nawiązujący w swojej symbolice do postaci feniksa rodzącego się z płomieni). Labry: góra czerwone podbite srebrem, dół niebieskie podbite srebrem. Pod tarczą na wstędze, sekwencja łacińska Labores Pariunt Honores.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Trzy paragrafy nawiązują do profesji prawniczej Fundatora. Jeden paragraf srebrny symbolizuje samego Fundatora, zaś dwa czerwone - jego synów. Gwiazda to symbol Wisły Kraków, której profesor jest fanem. Barwy zastosowane w herbie to też barwy Wisły Kraków. Specyficzny podział tarczy nawiązuje do tzw. tarczy Zachwatowicza, czyli oznaczenia obiektu zabytkowego. Wskazuje to na jedno z głównych zainteresowań naukowych Fundatora, który specjalizuje się w prawie dot. ochrony zabytków. Klejnot herbu - Feniks, nawiązuje do historii z ojcem Fundatora, który został uratowany z miejsca kaźni w 1945 roku. Jednocześnie Feniks ma cechy orła krakowskiego (srebrne ciało, złoty dziób, przepaska i korona), dla podkreślenia związku Fundatora i jego rodziny z Krakowem i ziemią krakowską. Feniks w dziobie trzyma krzyż, w nawiązaniu do panieńskiego nazwiska prababki Fundatora od strony matki, Krzyżanowskiej. Fundator czuje silny związek z tą postacią, która ponoć zawsze była dumna ze swojego panieńskiego nazwiska i wywodziła się być może z drobnej szlachty.

Fundacja

Fundacja tego znaku herbowego zwanego herbem Dobosz, dokonano Roku Pańskiego 2024 dla rodziny Dobosz wywodzącej korzenie z miasta Kraków, województwa małopolskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, Piotra Dobosza, męscy i żeńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Dobosz lub z członem Dobosz oraz osoby zaakceptowane w aneksie do tego aktu rejestracycjnego.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny Dobosz, został zarejestrowany pod numerem 190124 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

Autor

Koncepcja i wykonanie - Kamil Wójcikowski.