Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Grzeszkowiak

Blazon

W czerwonym, na zielonym wzgórku u podstawy, wąż czarny zwinięty w ósemkę, wokół wielkiego złotego krzyża ćwiekowego, przebijącego głowę węża, sięgajacego aż do wysokości głowicy. Klejnot: z nałeczki czarno-czerwonej wyrastaja trzy strusie pióra w barwach czarno-czerwono-czarnych, przed którymi kroczący baranek Boży. Labry czarne podbite czerwienią.U dołu na wstędze maksyma Amor Vincit Omnia.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Niniejszym potwierdzamy tymże aktem rejestracyjnym rejestrację herbu rodziny Grzeszkowiak. Fundacji znaku rodowego rodziny Grzeszkowiak dokonano dnia 07 stycznia w roku 2016 na wniosek Tomasza Grzeszkowiaka, który czyni to celem upamiętnienia przodków. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Herb ten został zarejestrowany pod numerem 010116 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu Polskiej Wspólnoty Heraldycznej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są wszyscy potomkowie w linii męskiej pochodzący od fundatora oraz żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Grzeszkowiak.

Autor

Brak danych