Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Jankowski

Blazon

Niebiesko-złota tarcza dzielona w krzyż, w barwach przemiennych. W 1, złota głowa konia zwrócona w lewo, w 4 zwrócona w prawo. W 2 i 3, niebieska podkowa barkiem ku dołowi. Klejnot: Na niebiesko – złotej nałęczce, złoty jastrząb stojący na lewej nodze, trzymający w drugiej, niebieską podkowę barkiem ku dołowi. Labry: niebieskie, podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Fundator herbu wywodzi się prawdopodobnie z rodziny szlacheckiej Jankowskich herbu Jastrzębiec, który wyobrażał w polu błękitnym podkowę  złotą z krzyżem kawalerskim między ocelami, a w klejnocie jastrzębia  trzymającego w łapie godło. Pochodzenie fundatora z Jastrzębców jest wysoce prawdopodobne, ale fundator nie jest w stanie tego udowodnić. Ponadto jego bezpośredni przodkowie prawdopodobnie przeszli ze stanu szlacheckiego do mieszczańskiego i włościańskiego. Stąd fundacja nowego herbu, który jedynie nawiązuje do herbu Jastrzębiec barwami oraz klejnotem. Godła herbu wyobrażają głowę końską oraz podkowę. Koń jest ulubionym zwierzęciem fundatora, jak również symbolizuje kawaleryjskie tradycje w rodzinie, gdzie fundator i jego niektórzy przodkowie pracowali w służbach mundurowych. Fundator utożsamia się z cechami symbolizowanymi przez konia, takimi jak dostojność i zwinność. Podkowa oprócz nawiązania do herbu Jastrzębiec jest też dla fundatora symbolem szczęścia i pomyślności.

Fundacja

Niniejszym ogłaszamy wszem, wobec i każdemu z osobna, że Szanowny Pan Grzegorz Jankowski zamieszkały Budka Petrykowska, dokonał fundacji znaku herbowego rejestrując go w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, województwo dolnośląskie, pod numerem 091220. Fundacji znaku rodzinnego Jankowski dokonano Roku Pańskiego 2020 dla rodziny Pana Grzegorza Jankowskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Jankowskich został zarejestrowany pod numerem 091220 w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Autor

Projekt i wykonanie - Kamil Wójcikowski.