Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Kołodziejczyk

Blazon

W czerwonym, złote dziesięcioszprychowe koło wozowe, trzymane przez dwie ręce wyrastające z przeciwlegych krawędzi tarczy, złożone przeciwstawnie z lewa w skos. Ręka górna w niebieskim rękawie z gronostajowym mankietem, dolna naga. Klejnot: na czerwono – złotej nałęczce trzy zielone gałązki paproci w wachlarz. Przed nimi, w słup, wyrasta męska naga ręka trzymająca dziesięcioszprychowe złote koło wozowe. Labry: czerwone podbite złotem. Poniżej na wstędze, dewiza: OPERA NOSTRA, DOMINE, IN HONOREM NOMINIS, TUI ET DE TUA LARGITATE.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Herb własny Kołodziejczyków to nie tylko zbiór elementów, które ilustrują dzieje tej rodziny, to również symbole odnoszące się do tradycji, idei, wartości czy ważnych zasad, które są wspólne dla całej społeczności rodzinnej, a także są odczytywane przez każdego familianta indywidualnie. Główna figura herbu – koło od wozu – nawiązuje do rzemieślniczej profesji, jaką parali się w przeszłości przodkowie fundatora. W godle występuje wieloznaczna scena aktu przekazywania. Ręka w błękitnym rękawie zakończonym gronostajowym mankietem symbolizuje nauczyciela – mistrza, który przekazuje koło wozowe swojemu uczniowi albo czeladnikowi, przedstawionemu tutaj za pomocą nagiej ręki. Koło, które odbiera uczeń, jest symbolem wiedzy rzemieślniczej i tajników fachu, które są przekazywane w procesie nauczania. Opisana wyżej scena obrazuje również związki filiacyjne, czyli relację ojciec – syn. W tym aspekcie można ją odczytywać jako tradycję, dziedziczenie, wychowanie, ale także właśnie rzemiosło, które przejmuje się w rodzinach dzięki genetycznym predyspozycjom. Prezentuje się tutaj także międzypokoleniowa łączność. Ręka w błękitnym rękawie symbolizuje też Boga, który obdarza człowieka zdolnościami, talentami, daje mu konkretne zadania w życiu i powołuje do czynów i dzieł. Przedstawiona scena w tarczy herbowej odnosi się do hierarchii panującej w stworzonym świecie – ładu Bożego, który jest odczytywany przez ludzkość i panuje we wszystkich dziedzinach, które jej dotyczą: w społeczeństwie, w polityce, w relacjach rodzinnych. Dziesięcioszprychowe koło od wozu stanowi piękny symbol dekalogu, a więc nawiązuje do opisywanej już relacji Bóg – człowiek. Dekalog jako zbiór przykazań i innych zasad przyjmowany jest przez ludzi, tym samym pomaga uporządkowywać ich życie oraz wszelką pracę. Kierowanie się tymi ponadnaturalnymi wyznacznikami pozwala człowiekowi wpisywać się w dzieło zbawienia, w kulturę życia i konieczny etos. Barwa złota odzwierciedla mądrość, stałość oraz doskonałość zasad i prawd. Przedstawienie złotego koła na czerwonej tarczy nawiązuje do herbu cechu kołodziejów krakowskich. W tym wizerunku zastosowane elementy i ich charakterystyka odwołują się do regionu ziemi krakowskiej, z której pochodzi rodzina. Klejnot poprzez ponowne przedstawienie dziesięcioszprychowego koła od wozu trzymanego przez nagą rękę wyraża dumę ze zdobytej mądrości i dojrzałości życiowej, związku z wartościami chrześcijańskimi, jednocześnie odwołuje się do ostatecznego i najwyższego celu człowieka, czyli zbawienia i życia z Bogiem w Królestwie Niebieskim. Trzy gałązki paproci wyrastające w klejnocie, swoje znaczenie czerpią z tradycji ludowych wskazując na długowieczność i trwałość. Paproć jako roślina świętojańska, określana we Francji „ręką świętego Jana” nawiązuje do czerwcowej uroczystości narodzin świętego Jana Chrzciciela, który jest patronem trzech Janów – ważnych przedstawicieli rodziny. Potrójne przedstawienie oznacza także łączność między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.Dewiza umieszczona pod herbem Opera nostra, Domine, in honorem nominis tui et de tua largitateopisuje najważniejsze znaczenie wizerunku herbowego oraz składa modlitewne dziękczynienie.

* * *

Interpretacja symboliki zastosowanej w budowie herbu została skonsultowana i zaakceptowana przez komisję heraldyczną roli herbowej Nova Heroldia.

Fundacja

Niniejszym ogłaszamy wszem wobec i każdemu z osobna, że Szanowny Pan Albert Kołodziejczyk dokonał fundacji znaku herbowego rodziny Kołodziejczyków rejestrując go w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, województwo dolnośląskie, pod numerem 190619.

Autor

Projekt Fundatora, wykonanie - Kamil Wójcikowski.