Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Maruszczyk

Blazon

Na czarno-czerwonej tarczy dzielonej w słup, kroczący w lewo, srebrny lew św. Marka, ponad dwoma kosami srebrnymi, skrzyżowanymi ze sobą szpicami, ostrzami ku dołowi. Klejnot: na zawoju czarno-czerwono-srebrnym, złożono otwartą księgę srebrną w oprawie o dwóch barwach, prawa strona czarna, lewa czerwona. Za nią wyrasta pastorał srebrny w słup, w którego krzywaśni, pszczoła takiej samej barwy w słup. Labry: prawe czarne podbite srebrem, lewe czerwone podbite srebrem. U dołu dewiza: Jezu ufam Tobie.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Główne godło herbu stanowi lew św. Marka, jako nawiązanie do nazwiska fundatora herbu. Nazwisko to niektórzy językoznawcy wywodzą właśnie od imienia Marek. Lew kroczy w lewo, co ma oddawać fakt, że fundator charakteryzuje się niesztampowym podejściem do napotykanych problemów i poszukuje często nietypowych rozwiązań. Ponadto, jako symbol religijny, lew św. Marka ma wskazywać na fakt, że fundator ceni sobie wiarę rzymskokatolicką.

Dwie skrzyżowane kosy wskazują na chłopskie pochodzenie fundatora, jak również na fakt, że zarówno jego ojciec, jak i dziadek, choć byli różnych profesji, potrafili posługiwać się kosą.

Klejnot herbowy stanowi kompozycja złożona z atrybutów św. Izydora z Sewilli. Pastorał wskazuje na fakt, że Izydor był arcybiskupem Sewilli. Pszczoła nawiązuje do legendy wedle której w niemowlęctwie kilka pszczół miało zostawić na ustach przyszłego świętego odrobinę miodu, jako zapowiedź jego przyszłych zdolności oratorskich. Księga wskazuje na fakt, że święty był jednym z doktorów Kościoła. Święty Izydor z Sewilli uznawany jest za patrona Internetu, użytkowników komputerów, techników komputerowych i programistów co stanowi nawiązanie do profesji fundatora. Ponownie jako nawiązanie do profesji wybrany został symbol religijny, dla podkreślenia związku fundatora z wiarą rzymskokatolicką.

Dewiza herbowa to jedna z najkrótszych i jednocześnie najsilniejszych modlitw katolickich, którą fundator wyjątkowo ceni. Jej szczere wypowiadanie, przy jednoczesnym zawierzeniu się Bogu, niejednokrotnie pomagało fundatorowi w trudnych sytuacjach.

Barwy herbu - czerwona, czarna i srebrna zostały zaczerpnięte z prywatnego znaku, logo, "awatara", którym wcześniej posługiwał się fundator. Oprócz tego, że są to ulubione kolory fundatora, utożsamia się on z pewnymi wartościami symbolicznymi, które bywały przypisywane tym kolorom przez dawnych autorów: czerwony jako symbol ognia i zuchwałości, srebrny jako symbol pokory, uczciwości i pilności. Barwa czarna zaś to aluzja do węgla kamiennego i ma wskazywać na związki fundatora z Górnym Śląskiem.

Fundacja

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Maruszczyk pochodzącej z Psar, województwo śląskie, gmina Woźniki. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnionym do używania tego znaku herbowego jest fundator i jego rodzina oraz ich potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, tak długo jak używać będą nazwiska Maruszczyk.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Maruszczyk został zarejestrowany pod numerem 051121 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Autor

Koncepcja tarczy - Fundator, koncepcja klejnotu i wykonanie herbu - Kamil Wójcikowski.