Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Marcelewicz

Blazon

Tarcza dzielona w słup w barwach czerwono-srebrnych. Na linii cięcia złożona podkowa barkiem w dół, pomiędzy jej ramionami krzyż podwójny, wszystko w barwach przemiennych. Klejnot - ręka odziana na niebiesko, trzymająca srebrny miecz ułożony w pas. Labry czerwone podbite srebrem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Podkowa ma symbolizować tradycje ziemiańskie i ułańskie w rodzinie. Podwójny krzyż benedyktynów łysogórskich ma symbolizować związki rodzinne z Górami Świętokrzyskimi. Ramię zbrojne nawiązuje do faktu iż przodkowie fundatora byli mundurowymi (głównie wojskowi), jak też i sam fundator wiąże przyszłość zawodową ze służbami mundurowymi. Użyte główne barwy - czerwony, srebrny oraz niebieski wywiedzione zostały od barw herbowych miast/regionów, z którymi związana była/jest rodzina fundatora (Pińczów/woj. świętokrzyskie; Mołodeczno, Lebiedziewo/woj. wileńskie; Kowel/woj. wołyńskie; i obecnie Kłodzko w woj. dolnośląskim).

Fundacja

Niniejszym ogłaszamy tymże aktem rejestracyjnym fundację znaku herbowego rodziny Marcelewicz dokonaną przez Marcina Marcelewicza, w roli herbowej Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Nova Heroldia. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. 

Niniejszym potwierdza się, że dnia 23 marca Roku Pańskiego 2017, niżej opisany herb został zarejestrowany pod numerem 250317 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej.

Autor

Koncepcja - Marcin Marcelewicz, wykonanie - Kamil Wójcikowski.