Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Jedynak

Blazon

Na czerwonym, złota hybryda kozło-lwa o srebrych rogach i takiej samej barwy szponach. Klejnot: na czerwono-srebrnej nałęczce wyrasta drzewo dębu barwy naturalnej, pomiedzy dwona czerwonymi skrzydłami obłozonymi jednym żołędziem. Labry: czerwone podbite złotem. U dołu dewiza: Fac Ut Non Erubescas.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji tego znaku herbowego dokonano na wniosek szanownego Pana Tomasza Roberta Jedynaka, dokonano Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Klamerów wywodzących swoje korzenie z miejscowości Tolkmicko w powiecie elbląskim. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Uprawnieni do używania tego znaku herbowego jest fundator i wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora tak długo jak stosować będą nazwisko Jedynak. Niniejszym potwierdzamy że herb własny rodziny Jedynak, został zarejestrowany pod numerem 100323 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Fundacja otwarta.

Autor

Brak danych