Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Antczak

Blazon

Na czerwonym polu, ponad srebrną podniesioną podstawą ciętą w pięć przewracających się fal, złote gniazdo z sześcioma kłosami zboża na jego obwodzie. Klejnot : Hełm turniejowy zwieńczony złoto-czerwonym zawojem, z którego wyrastają dwa srebrne orle skrzydła, pomiędzy którymi blankowany mur obronny z czerwonych cegieł i o czarnych fugach, na którym trzy złote monety w układzie litery V, każda z wizerunkiem jednej kropli. Labry: Czerwone podbite złotem. Poniżej na wstędze dewiza: MAIORES PRO TESTIBUS HABETO.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku rodzinnego Antczak, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Pana Bartosza Jacka Antczaka. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny Antczak został zarejestrowany pod numerem 220421 w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Prawo używania herbu, fundatorrozszerza na małżonkę Paulinę z d. Królikowską, oraz na brata Błażeja Mariana i wszystkich potomków noszących nazwisko Antczak.

Autor

Koncepcja symboliczna - Paweł Szymon Towpik, opracowanie graficzne - Kamil Wójcikowski.