Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Tokarski

Blazon

W czerwonym polu tarczy herbowej złoty klucz, złożony pomiędzy dwoma srebrnymi gwiazdami, nachylony skośnie w prawo, uchwytem ku dołowi. Klejnot, wspięty ukoronowany srebrny lampart. Labry w barwach czerwono-srebrnych.

Genealogia

Genealogia rodu ukierunkowana na łączność z gałęzią pomorską w odniesieniu do Georga, Franza Tokarskiego wymienionego w aktach archiwalnych, zarządcy majątków Kartuzy i Tokary.Genealogia rodu ukierunkowana na łączność z gałęzią pomorską w odniesieniu do Georga, Franza Tokarskiego wymienionego w aktach archiwalnych, zarządcy majątków Kartuzy i Tokary.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Herb ten według dokumentów archiwum rodzinnego został sprawdzony jako herb rodowy w listopadzie 1997 roku. Na podstawie dostarczonych wiarygodnych dokumentów dokonano rejestracji herbu własnego Tokarski w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia w roku 2006 pod numerem 220906.

Autor

Brak danych