Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Gruszka

Blazon

Tarcza herbowa dzielona w słup, w barwach złoto-niebieskich. Na złotym polu postać świętego Floriana, na niebieskim polu związany złoty snop zboża. W klejnocie drzewo liściaste, na którym złożona jest złota gruszka. Labry w barwach niebiesko-złotych.

Genealogia

Ród ten zasiedziały w miejscowości Suche Łany pod Strzelcami Opolskimi, wymieniany jest w dokumentach archiwalnych już w XVIII wieku. Jedną z gałęzi reprezentuje Robert Gruszka ożeniony z Moniką Kusz, syn Konrada i Gertrudy Gruszka z domu Fuhl, zamieszkały w Strzelcach Opolskich. Najstarszym udokumentowanym źródłowo przodkiem jest Augustyn Dominik Gruszka urodzony dnia 1 sierpnia 1902 roku w Gliwicach, ożeniony z Florentyną Anną Gruszka z domu Wilk.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacja herbu nastąpiła w miesiącu marcu 2006. Rejestracji w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia dokonano dnia 28 kwietnia Roku Pańskiego 2006 pod numerem rejestracyjnym 280406 na wniosek Roberta Gruszka. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od fundatora herbu.

Autor

Brak danych