Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Kaczmarek

Blazon

W polu niebieskim platan o liściach czerwonych, korzeniach i grubym pniu srebrnych; na pniu czarne żelasko górnicze na takimż kole zębatym; zza pnia z prawej pół połulwa czerwonego, z lewej pół połuorła czarnego z jęzorem czerwonym. Klejnot: na snopku w prawo w pas srebrnym, takiż sokół wzbijający się do lotu z uzbrojeniem i dzwonkami czerwonymi. Labry: u góry czerwone, u dołu niebieskie podbite srebrem. Pod tarczą na wstędze dewiza – MORALNOŚĆ PRZED MATERIALIZMEM.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Platan o rozbudowanych korzeniach i koronie ma symbolizować zainteresowania Fundatora, skupiające się wokół badań genealogicznych (w nawiązaniu do drzewa genealogicznego). Jego gruby pień ma symbolizować cnoty takie jak trwałość, silny charakter i wierność zasadom, którymi odznacza się Fundator i jego przodkowie. Platan to ponadto ulubiona roślina Fundatora.

Górnicze żelasko na kole zębatym ma symbolizować wykształcenie Fundatora, jest on inżynierem (koło zębate) górnictwa (żelasko).

Pół połulwa-połuorła, obie części rodzielone pniem, to uszczerbiony herb ziemi sieradzkiej, z której wywodzi się rodzina Fundatora.

Snopek zboża nawiązuje do zajęć przodków Fundatora, którzy głównie uprawiali rolę. Oprócz wskazania zawodu, ma on także symbolizować pracowitość przodków Fundatora.

Sokół nawiązuje do przezwiska Fundatora z czasów studenckich, ale wskazuje także na pewne cechy charakteru, jakimi odznacza się Fundator i jego przodkowie. Ma to być symbol wzlotu i dążenia do obranego celu, ponieważ Fundator i jego przodkowie swoją własną ciężką pracą i determinacją osiągali awans społeczny w stosunku do pozycji swoich rodziców.

Barwa niebieska to kolejny symbol prawości i wierności zasadom, zaś zestawienie barwy srebrnej (białej) i czerwonej obecne w figurze platana i w klejnocie, to nawiązanie do polskich barw narodowych i ma wskazywać na patriotyzm Fundatora i jego przodków. Połulew-połuorzeł mają barwy właściwe dla herbu województwa sieradzkiego z czasów I RP.

Fundacja

Rejestracji tego znaku herbowego dokonano Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Kaczmarków, wywodzącej korzenie przodków z miejscowości Czechy na ziemi sieradzkiej. Intencją Fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla  współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: wszyscy bezpośredni potomkowie Fundatora, męscy i żeńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Kaczmarek, bądź nazwiska dwóczłonowe z zachowaniem nazwiska Fundatora, oraz zgodnie z aneksem do tego aktu rejestracycjnego. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny Kaczmarek został zarejestrowany pod numerem 111123 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

Fundacji tego znaku herbowego dokonano na wniosek pana Zbigniewa Kaczmarka z Pszczyny na Górnym Śląsku

Autor

Projekt i wykonanie - Kamil Wójcikowski