Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Ogrodowicz

Blazon

W srebrnej tarczy, kotwica barwy czarnej na której złożono czerwone serce z wyrastającym z pomiędzy jego wzniesień, krzyżem takiej samej barwy, o wspólnym elemencie belki poziomej krzyża i sztoku kotwicy. Serce obłożone białą hostią na której symbol Chi Rho, w złotej barwie. Ponad tarczą kapelusz kościelny barwy czarnej o trzech chwostach z każdej strony. Poniżej na wstędze maksyma o treści Panie uczyń mnie znakiem twojej dobroci.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu kościelnego kanonika, dokonano w roli herbowej Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Nova Heroldia, na wniosek księdza kanonika Ogrodowicza. Intencją fundatora było pozostawienie śladu swojej posługi Bożej jaką wykonał w trakcie aktywnego życia duszpasterskiego na terenie Polski i Niemiec. 

Niniejszym potwierdza się, że dnia 24 grudnia Roku Pańskiego 2016, niżej opisany herb został zarejestrowany pod numerem 241216 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej. Uprawnienie do używania tego kościelnego znaku herbowego, zostało zaakceptowane przez przełożonych. Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów formalnych oraz informacji ze strony kościelnej potwierdza komisja heraldyczna roli herbowej Nova Heroldia.

Autor

Brak danych