Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Adamski

Blazon

Na czerwonej tarczy herbowej złota litera A z daszkiem pod którym z obu stron zawieszono laski Eskulapa w barwie stalowej. Klejnot, jastrząb naturalny zrywający się do lotu z dzwonkami złotymi u nóg, w prawej podniesionej trzymający taką samą laskę Eskulapa. Labry w barwach czerwono-złotych.

Genealogia

Ród Adamski od wielu pokoleń zasiedziały jest w miejscowość Wolny Kadłub na Opolszczyźnie. Najstarszy znany przodek to syn Johanna Adamskiego urodzonego około 1765 roku, Jakob Adamski urodzony dnia 21 lipca 1790 roku . Ze związku z Magdaleną Adamską z domu Skalską, dnia 06 stycznia roku 1838 na świat przychodzi Paul Adamski. Dnia 16 czerwca 1863 roku zawiera on związek małżeński z Katarzyną Krawczyk. Bezpośrednim potomkiem jest Johann Adamski urodzony dnia 05 maja 1864 roku. Dnia 24 stycznia 1888 roku wstępuje on w związek małżeński z Marią Szczygioł urodzoną dnia 23 stycznia 1860 roku. Ze związku tego rodzi się syn, także noszący imię Johann, który ze związku małżeńskiego w dniu 31 stycznia 1932 roku z Cecylią Kulassa, pozostawił męskiego potomka w osobie Rudolfa Paula Adamskiego. Kontynuatorem rodu w linii męskiej jest Christoph Adamski fundator herbu własnego Adamski.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu dokonano w kwietniu roku 2008. Rejestracji w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia pod numerem 210408 dokonano na wniosek Christopha Adamskiego. Znaku tego mogą używać wszyscy bezpośredni potomkowie w linii męskiej oraz żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Adamski.

Autor

Brak danych