Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Jancarczyk

Blazon

W zielonej tarczy srebrny krzyż maltański, na ramionach obłożony czerwonymi księżycami zwróconymi barkami ku sobie. Klejnot, z zielono-srebrnej opaski wyrasta złoty Chart Polski z czerwoną obrożą i takiej samej barwy językiem, trzymający w łapach przed sobą czerwony księżyc barkiem w dół. Labry w barwach zielono-srebrnych.

Genealogia

Najstarszy znany przodek poświadczony urzędowymi dokumentami to Karol Jancarczyk urodzony w 1873 roku. W dniu 27 maja 1910 roku emigruje do Stanów Zjednoczonych osiadając w Nowym Yorku. Ze związku z Anną Ostafin przychodzi na świat w 1921 roku syn Stanisław Jancarczyk zmarły w 1998 roku. Poslubia Marię Kudrin urodzoną w roku 1926. Ze związku tego rodzi się pięcioro dzieci. Synowie: Bronisław Jancarczyk (1946-1983) ojciec fundatora herbu, Zdzisław Jancarczyk (1949 ) oraz trzy córki, Krystyna, Irena i Stanisława Jancarczyk. Dnia 23 sierpnia 1969 rok Bronisław Jancarczyk zawiera związek małżeński z Danutą Chlebus urodzoną w 1951 roku. W roku 1972 przychodzi na świat Mariusz Bronisław Jancarczyk oraz w roku 1976 Piotr Paweł Kazimierz Jancarczyk – fundator herbu. Bronisław Jancarczyk w roku 1979 wstępuje w szeregi Milicji Obywatelskiej, przechodząc przeszkolenie podoficerskie. Pracuje na stanowisku referenta Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej do walki z Przestępstwami Kryminalnymi w KMMO w Cieszynie. Służbę w organach Milicji Obywatelskiej kończy stopniem starszego sierżanta. W nocy z 3 na 4 czerwca 1983 roku ginie śmiercią tragiczną. Jego syn Mariusz Jancarczyk kończy studia wyższe na Śląskiej Akademii Medycznej w Sosnowcu i prowadzi aptekę wraz z żoną Ewą Jancarczyk (z domu Nowak). Mają córkę Magdalenę. Piotr Jancarczyk i Anna Kalita biorą ślub w dniu 27 października 2007 roku. Piotr Jancarczyk kończy studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje jako bibliotekarz. Dnia 28 listopada 2008 roku z ich związku przychodzi na świat córka Pola Anna Jancarczyk.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Potwierdza się fundację i rejestrację herbu własnego Jancarczyk. Herb ten ufundowany przez Piotra Jancarczyka został udokumentowany wywodem genealogicznym w prostej linii od najstarszego znanego przodka Karola Jancarczyk urodzonego w 1873 roku. Działo się to dnia 21 grudnia Roku Pańskiego 2008 w mieście Jeleniej Górze. Niniejszym ogłaszamy wszem i wobec że herb własny Jancarczyk został podany do publicznej wiadomości poprzez rejestrację w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia pod numerem 080109. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są wszyscy potomkowie w linii męskiej pochodzący od fundatora herbu Piotra Jancarczyk oraz jego brata Mariusza Jancarczyk jak też w linii żeńskiej o ile zachowane zostanie nazwisko Jancarczyk.

Autor

Brak danych