Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Czernecki

Blazon

W czarnej tarczy złota krokiew, obłożona trzema, w słup, symetrycznie złożonymi czerwonymi szyszkami świerkowymi. W obszarze głowicy, dwie skrzyżowane w skos rusznice barwy złotej. Poniżej w podstawie, czerwone kręgi tarczy strzeleckiej. Klejnot: z czarno-złotej nałęczki wyrasta czarny kilof o czerwonym stylisku, który opleciony jest znakiem rodła w barwie złotej. Labry: czarne podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji i rejestracji tego znaku herbowego dokonano w rejestrze Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia na wniosek Szanownego Pana Krzysztofa Czerneckiego, pochodzącego z miejscowości Tarnówka w województwie wielkopolskim. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora Krzysztofa Czerneckiego, męscy i żeńscy, zgodnie z listem herbowym jak również zgodnie z informacjami zawartymi w aneksie do tego aktu rejestracycjnego.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Czerneckich, został zarejestrowany pod numerem 290124 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, dnia 23 stycznia 2024 roku.

Autor

Koncepcja i wykonanie - Kamil Wójcikowski.