Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Porwoł

Blazon

W niebiesko-czerwonej tarczy dzielonej w słup, ponad przełożonymi u dołu trzema złotymi falami, prawa – snop zboża, lewa – podkowa barkiem w dół, wszystko w barwie złotej. Klejnot, na zawoju w barwach czerwiono-niebieskich, drzewo dębu obłożone ośmioma złotymi żołędziami. Labry w barwach czerwono – złotych i niebiesko-złotych.

Genealogia

Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Ród Porwołów wywodzi się z miejscowości Nieboczowy, leżącej w województwie śląskim. Najstarszy znany i udokumentowany Przodek to Fabian Porwoł (1787), który 26 stycznia 1819 r. ożenił się z Mariną Solich (1800). Z tego związku przyszedł na świat Ich syn Florian Porwoł (1827-1894), który 24 czerwca 1850 r. ożenił się z Genowefą Sollich (18311901). Kontynuatorem rodu jest Ich syn Jan Porwoł (1867-1947), który 5 listopada 1894 r. ożenił się z Pauliną Adamczyk (1873-1926). Z tego związku przyszło na świat kilkanaścioro potomstwa, z czego ośmioro przeżyło i założyło własne rodziny. Są nimi: Albina (18951946), Edward (1895-1951), Jan (1896-1956), Maksymilian (1898-1972), Otylia (1899-1990), Aniela (1905-1993), Ewald (1907-1996) oraz Joachim (1910-2000).

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Niniejszym potwierdza się, że dnia 17 sierpnia Roku Pańskiego 2017, niżej opisany herb został zarejestrowany pod numerem 150817 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej. Akt rejestracji został wystawiony dla fundatora herbu, Łukasza J. Porwoła. Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna roli herbowej Nova Heroldia pod przewodnictwem Norberta Waclawczyka.

Autor

Projekt, Norbert Wacławczyk, wykonanie heraldyk Tomasz Steifer.