Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Cypara

Blazon

W czerwonym, pod niebieską głowicą na której szablę o złotym jelcu w pas złożono, srebrny Żmij. Klejnot, pomiędzy dwomaskrzydłami orlimi, liść dębu w barwach naturalnych w słup. Labry, prawa, niebieskie podbite srebrem, lewa, czerwone podbite srebrem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Niniejszym potwierdza się, że dnia 05 listopada Roku Pańskiego 2018, niżej opisany herb został zarejestrowany pod numerem 111118 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej, na wniosek Szczepana Krzysztofa Cypary. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są wszyscy potomkowie w linii męskiej, pochodzący bezpośrednio od ojca fundatora tego herbu, Szczepana Krzysztofa Cypary z Nowego Targu oraz żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Cypara. Herb ten ma pozostać w świadomości, tak współczesnych jak też przyszłych pokoleń jako symbol dumy i tradycji rodzinnej.

Autor

Brak danych